O Firmie

Siedziba Biura : Radom, ul. Bóżniczna 3 lok. 117 tel (48) 384 47 73

Filia Biura : Warszawa, ul. instalatorów 7c tel. (22) 846 14 54

Biuro Rachunkowe RENOMA Anna Rojek powstało w 2003 roku.

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Radomia pod numerem 053581, na podstawie Certyfikatu Księgowego nr 76/2002 wydanego przez Ministra Finansów.

Uprawnienie do prowadzenia tej działalności daje firmie Certyfikat Księgowy nr 76/2002 wydany przez Ministra Finansów dla Anny Rojek - Właściciela Biura

Biuro otrzymało 2 dotacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny, Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

- 2005 rok - dotacja na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie księgowe oraz podstawowe urządzenia biurowe.

- 2006 rok - dotacja na kupno lokalu biurowego w Radomiu oraz jego wyposażenia.

Obydwa wnioski zostały sporządzone własnoręcznie przez Właściciela Biura - Annę Rojek.

Właściciel firmy posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw różnej wielkości, formie własności i profilu działalności (księgowość kadry i płace, sprawozdawczość, współpraca z Urzędami).

Na Początek